tłumacz francuskiego

tłumacz francuskiego

List od Tadeusza Czeżowskiego z 26.09.1947