tłumaczenie Bergsona

tłumaczenie Bergsona

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925