Tłumaczenie Schelera

Tłumaczenie Schelera

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922