Towarzystwo fenomenologiczne

Towarzystwo fenomenologiczne

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920