tradycje lwowskie

tradycje lwowskie

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919