tragiczność

tragiczność

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949