Traité des sensations

Traité des sensations

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951