Traktat o naturze ludzkiej

Traktat o naturze ludzkiej

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949