transcendentalna historiozofia

transcendentalna historiozofia

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935