transcendentalny idealizm

transcendentalny idealizm

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927