transcendentność świata rzeczywistego

transcendentność świata rzeczywistego

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931