transformacja

transformacja

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938