transkrypcja wykładów

transkrypcja wykładów

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970