treść i przedmiot

treść i przedmiot

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925