treści wrażeń zmysłowych

treści wrażeń zmysłowych

List od Władysława Witwickiego z 22.08.1925