? Tresiak

? Tresiak

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944