trudności z przybyciem

trudności z przybyciem

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.03.1966