trybunał administracyjny

trybunał administracyjny

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925