"Twardowszczycy"

"Twardowszczycy"

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959