Twórca i dzieło w poezji

Twórca i dzieło w poezji

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd