twórczość umysłowa

twórczość umysłowa

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926