tymczasowy nauczyciel w Toruniu

tymczasowy nauczyciel w Toruniu

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925