typologia znaku

typologia znaku

List od Stefana Żółkiewskiego z 22.02.1966