ujęcie historyczne

ujęcie historyczne

List od Stefana Morawskiego z bd 4