Uniwersytet w Wiedniu

Uniwersytet w Wiedniu

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964