Uniwrsytet Lwowski

Uniwrsytet Lwowski

Wniosek o urlop z 29.03.1927