uposażenie profesorskie

uposażenie profesorskie

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934