uroczystość wręczenia

uroczystość wręczenia

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967