urodzenie syna

urodzenie syna

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920