urodziny Tatarkiewicza

urodziny Tatarkiewicza

List od Stefana Morawskiego z 10.12.1965