ut pictura poesis

ut pictura poesis

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 29.12.1967