Verifizierbarkeit

Verifizierbarkeit

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934