VI symfonia Beethovena

VI symfonia Beethovena

List do Zofii Lissy z 5.03.1949