W.E.Hocking

W.E.Hocking

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966