W sprawie uzasadnienia poetyki czystej

W sprawie uzasadnienia poetyki czystej

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd