walne posiedzenie

walne posiedzenie

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955