Walne Zebranie PAN

Walne Zebranie PAN

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966