Walne Zebranie PTF

Walne Zebranie PTF

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969