Walne Zgromadzenie Krakowskiego Towarzystwa Filozoficznego

Walne Zgromadzenie Krakowskiego Towarzystwa Filozoficznego

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952