Walne Zgromadzenie PTF w Warszawie

Walne Zgromadzenie PTF w Warszawie

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967