warstwa oglądów

warstwa oglądów

List od Stefana Szumana z 08.01.1942