warstwa przedmiotów przedstawionych

warstwa przedmiotów przedstawionych

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1966