/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1966

Prof. dr STEFAN ŻÓŁKIEWSKI                     v                                   Warszawa, dn. 29.V 1966 r.

 

        v    Wielce Szanowny Panie Profesorze!

        v    Napisałem małe studium dotyczące problemów analizy strukturalnej. Ma być ono wydane w Holandii. W tym studium w jakimś przykładzie używam terminu Pana Profesora „warstwa przedmiotów przedstawionych” w dziele literackim. Jaki jest poprawny przekład tego terminu na język francuski?
        v    Bardzo przepraszam, że kłopoczę swoją sprawą Pana Profesora. Bardzo będę wdzięczny, jeśli otrzymam tę informację.

        v                 v                 v                 v    Łączę wyrazy głębokiego szacunku.
        v                 v                 v                 v                 v                 v     St Żółkiewski