/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.03.1966

[P]OLSKA AKADEMIA NAUK                      b           Warszawa, dnia 12.III.1966 r.
      b             b             b             b                 b      Pałac Kultury i Nauki

L.dz. SN/53/1022/66

 

 

      b       Wielce Szanowny Panie Profesorze!

      b       Dziękuję bardzo za list. Będziemy wobec tego oczekiwali referatu Pana Profesora na naszą konferencję. Prosimy bardzo o tekst w języku międzynarodowym.

      b             b       Łączę wyrazy prawdziwego szacunku

St Żółkiewski
/Prof.dr Stefan Żółkiewski/