/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.05.1964

POLSKA AKADEMIA NAUK                              c             Warszawa, dnia 26.II. 1964 r.
         c                 c                 c                 c                 c Pałac Kultury i Nauki

L. dz. WI/50/64

 

 

 

         c        Wielce Szanowny Panie Profesorze,

         c        Spieszę powiadomić, że wniosek Wydziału I o wyjazd Pana Profesora do Austrii został przekazany do realizacji przez Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN. Instytucja Studienstiftung des deutsches Volks jest również nam nieznana, sądzę jednak, że MSZ będzie w posiadaniu o niej informacji i zasięgniemy tam opinii.
         c        Co do poparcia starań Pana Profesora w NBP, to niestety, Wydziały naukowe PAN nie mają bezpośrednich kontaktów z tego typu instytucjami. Nie umiałbym przeto nic poradzić w tej sprawie. Sądzę jednak, że sprawa będzie w końcu załatwiona pozytywnie przez NBP, jak wiele innych tego typu wystąpień pracowników nauki, o których mnie wiadomo.
         c        Życząc poprawy zdrowia, pozostaję z poważaniem

 St Żółkiewski
/Prof. dr Stefan Żółkiewski/

 

Obywatel
Prof.dr Roman Ingarden /senior/

Kraków