/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 09.04.1964

Data powstania 9.04.1964
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_55
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof. dr Stefan Żółkiewski                                                                 Warszawa, dn. 9.IV. 1964 r.

Obywatel
Prof. dr Roman Ingarden

        v             Wielce Szanowny Panie Profesorze!

        v             Odpisuję z miesięcznym opóźnieniem na Pański list z 2.III. Ale spędziłem ten miesiąc we Włoszech jako wykładowca. Po powrocie zastałem Pańską sprawę. Jest to istotnie bardzo dziwny casus. Postaram się wyjaśnić, dlaczego urząd ceł interweniuje w sprawach nauki.
      v             Napiszę do Pana Profesora, gdy będę miał wynik.

        v             Łączę wyrazy głębokiego szacunku

St Żółkiewski