warstwa znaczeniowa

warstwa znaczeniowa

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza