Warszawski Oddział Sekcji Estetyki PTF

Warszawski Oddział Sekcji Estetyki PTF

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962