wartość dzieła

wartość dzieła

List od Stefana Szumana z 02.06.1942