wartościowanie

wartościowanie

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Stefana Szumana z 29.01.1943